ไฟล์แนบสกุลอื่นถูกเปลี่ยนเป็นไฟล์ winmail.dat

เมื่อคุณได้รับข้อความที่มีไฟล์แนบเป็น winmail.dat ทั้งๆที่ผู้ส่งส่งไฟล์แนบมาเป็นสกุลอื่น เช่น .pdf

ปัญหาเกิดจาก E-mail ที่คุณได้รับถูกส่งโดยใช้  Microsoft Outlook โดยมีรูปแบบของข้อความที่ส่งเป็น Rich Text Format (RTF) โดย Outlook จะใช้ไฟล์  Winmail.dat เพื่อรักษาการจัดรูปแบบ Rich text ระหว่างการส่งเนื้อหาในอีเมล์จึงถูกเปลี่ยนไป

สามารถแก้ปัญหาโดยขอให้ผู้ส่งข้อความที่มีปัญหาส่งข้อความใหม่อีกครั้ง  ในรูปแบบขอ Plain text การใช้วิธีการนี้เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลง format ของไฟล์ที่เกิดขึ้นเมื่อส่งในรูปแบบ Rich Text


การเปลี่ยนรูปแบบข้อความ (Format Text)

1. ไปที่ File เลือก Options

2. ที่หน้าต่าง Outlook Options เลือก tab Mail ที่ Compose messges in this format: เลือกเป็น Plain Text กด OK

3. หลังจาก New Message สังเกตที่ tab Format Text ตรง Format รูปแบบของข้อความจะเป็น Plain Text ตามที่ได้ตั้งไว้

 


 

Copyright (C) MIWCOM COMPANY LIMITED All Rights Reserved.