การใช้งาน Windows มีความผิดปกติหรือไม่สามารถเข้า Windows ได้ หลังจากลง Software หรือ Driver ใหม่

การใช้งาน Windows มีความผิดปกติหรือไม่สามารถเข้า Windows ได้หลังจากลง Software หรือ Driver ใหม่ สามารถแก้ไขโดย


* Uninstall Software หรือ Driver ที่ลงแล้วทำให้เกิดปัญหาทิ้ง

1. ไปที่ Start > Control Panel > Uninstall a program

2. เลือก Software หรือ Driver ที่จะทำการ Uninstall แล้วกดปุ่ม Uninstall

 

* กรณีที่ไม่สามารถเข้าสู่ Windows ได้ ให้เข้าสู่  Safe Mode เพื่อทำการ Uninstall

* กรณีที่ไม่สามารถ Uninstall Software หรือ Driver ที่ลงได้ หรือไม่ทราบว่า Software หรือ Driver ตัวใดที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้น 
ให้ใช้ System Restore ในการย้อนเวลากลับไปในช่วงก่อนเกิดปัญหา

 


 


Copyright (C) MIWCOM COMPANY LIMITED All Rights Reserved.