โปรแกรมค้างระหว่างการใช้งาน
1. กด Ctrl+Alt+Delete  เลือก  Start Task Manager จะปรากฏหน้าต่าง Windows Task Manager  ที่  tab  Applications ให้ตรวจดูตรง Status ว่าโปรแกรมไหน Not responding  เลือกโปรแกรมนั้นแล้วกดปุ่ม  End Task เป็นการสั่งปิดโปรแกรมที่ไม่ทำงาน


 


Copyright (C) MIWCOM COMPANY LIMITED All Rights Reserved.