กำหนดค่าของ IP Address และ DNS Server Address

1. ไปที่ Start > Control Panel เลือก Network and Sharing Center

2. ที่หน้าต่าง Network and Sharing Center เลือก Local Area Connection

3.จะได้หน้าต่าง Local Area Connection Status กดปุ่ม Properties

4.เข้าสู่หน้าจอ Local Area Connection Properties double click ที่ Intemet Protocol Version 4 (ICT/IPv4)

5. ตั้งค่าใหม่หรือตรวจสอบการตั้งค่า IP Address และ DNS Server Address ให้ถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม OK เป็นการจบขั้นตอนการตั้งค่า

  

 

 

Copyright (C) MIWCOM COMPANY LIMITED All Rights Reserved.