วิธีส่ง E-mail

1. ที่หน้า outlook กดปุ่ม New E-mail


2. จะได้หน้าต่าง  Message  ให้คลิกปุ่ม To… เพื่อเลือกชื่อ E-mail ผู้รับ หรือพิมพ์ E-mail ของผู้รับในช่องว่างต่อจาก To…3. เลือก E-mail ผู้รับที่ต้องการ แล้วกดเลือกประเภทของ E-mail ที่จะส่ง (To,Cc,Bcc) E-mail ของผู้รับจะปรากฏในช่องด้านล่าง ตามประเภทที่คุณเลือก  สามารถเพิ่มผู้รับได้มากกว่าหนึ่งคน  เพิ่มผู้รับเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม OK

4. จะสังเกตเห็นว่ามีชื่อผู้รับปรากฏอยู่ให้ช่อง To…   ขั้นตอนต่อไปให้กรอกชื่อเรื่องและเนื้อหาของ E-mail ให้เรียบร้อย 

4.1กรณีต้องการแนบไฟล์เอกสาร รูปภาพ หรือไฟล์อื่นๆไปพร้อมกับ E-mail  ให้แนบไฟล์ก่อนทำการส่ง  โดยกดปุ่ม Attach File

4.2 จะปรากฏหน้าจอ Insert File  เลือกไฟล์ที่คุณต้องการแนบ  กดปุ่ม insert 


4.3 ไฟล์ที่แนบจะถูกแสดงที่ Attached:  คุณสามารถส่งไฟล์แนบหลายไฟล์ได้ใน E-mail เดียวกัน

ข้อควรจำ ต้องระวังเรื่องของขนาดและประเภทของไฟล์ เนื่องจากผู้รับบางคนมีเมล์เซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดขนาดของไฟล์ไว้ว่า รับได้ไม่เกินกี่เมกะไบต์ (MB) หรือบางเซิร์ฟเวอร์ไม่อนุญาตให้รับไฟล์แนบที่นามสกุล .exe เป็นต้น  ดังนั้นก่อนแนบไฟล์ควรตรวจสอบ ข้อจำกัดต่างๆ และแก้ไข เช่น ย่อไฟล์รูปภาพให้เล็กลงก่อนทำการส่ง หรือนำไฟล์ .exe มาบีบอัดเป็นไฟล์ .zip ก่อน  เป็นต้น

5. ตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ผู้รับ และเนื้อหาต่างๆ ใน E-mail หลังจากตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Send เพื่อส่ง E-mail

 


 Copyright (C) MIWCOM COMPANY LIMITED All Rights Reserved.