ค้นหาและกำจัดไวรัส โดยใช้ Symantec Endpoint Protection

1. ไปที่ Start > All Programs > Symantec Endpoint Protection > Symantec Endpoint Protection


2. ที่ Tab Scan for Threats จะมีรูปแบบการ Scan ให้เลือกสองแบบคือ Active Scan ที่จะใช้เวลาทำงาน 1-2 นาที จะแสกนเฉพาะในพื้นที่ๆมีความเสี่ยง และ Full Scan ที่จะใช้เวลาทำงาน 30-120 นาที เพื่อแสกนทั่วทั้งไดร์ฟ ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ ถ้าหากมีเวลาก็ควรเลือกแบบ Full Scan เพราะจะช่วยป้องกันและกำจัดไวรัสได้ทั่วถึงกว่า


3. หลังจากเลือกรูปแบบการแสกนแล้ว โปรแกรมก็จะดำเนินการตรวจหาไวรัส โทรจัน สปายแวร์ และอื่นๆ


4. เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วจะขึ้นคำว่า "Completed" ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีไฟล์, โปรแกรมต่างๆ หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ที่อาจมีไวรัส โปรแกรมจะทำการแจ้งเตือน พร้อมทั้งบอกสถานะการดำเนินการ เช่น จากรูปข้างล่าง โปรแกรมได้ทำการลบไฟล์ Cookie แล้วตรวจดูได้จากช่อง Status


 Copyright (C) MIWCOM COMPANY LIMITED All Rights Reserved.