การใช้งาน Recycle Bin

Recycle Bin ทำหน้าที่เป็นถังขยะบน Windows เป็นที่เก็บไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ไม่ต้องการหรือที่ลบทิ้ง สามารถเรียกกลับคืนได้ แต่ถ้าทำการลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่อยู่ในถังขยะแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลได้

รูปแบบของไอคอนที่ปรากฏ

หมายถึง ถังขยะว่าง ยังไม่มีไฟล์หรือโฟลเดอร์อยู่เลย

หมายถึง ถังขยะมีขยะอยู่ คือมีไฟล์หรือโฟลเดอร์อยู่


การเรียกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่อยู่ใน Recycle Bin กลับคืน

1. Double Click ที่ icon Recycle Bin ที่หน้า Desktop เพื่อเรียกหน้าต่างการทำงานขึ้นมา

2. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการนำกลับมา

3. Click ขวาที่ไฟล์หรือ Folder ที่เลือก แล้วเลือก Restore หรือ กดปุ่ม Restore ที่ด้านบน


การลบไฟล์ใน Recycle Bin ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาใช้ได้

1. Double Click ที่ icon Recycle Bin ที่หน้า Desktop เพื่อเรียกหน้าต่างการทำงานขึ้นมา

2. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการลบอย่างถาวร

3. Click ขวาที่ไฟล์หรือ Folder ที่เลือก แล้วเลือก Delete หรือ กดปุ่ม Empty Recycle Bin ที่ด้านบนถ้าต้องการลบไฟล์ในถังขยะทั้งหมด


4. ระบบจะขึ้นหน้าต่าง popup เพื่อถามยืนยันถ้าต้องการลบกดปุ่ม Yes ถ้าต้องการยกเลิกกดปุ่ม No

ข้อควรระวัง เมื่อลบแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนไฟล์หรือโฟลเดอร์กลับมาได้


  

Copyright (C) MIWCOM COMPANY LIMITED All Rights Reserved.