ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ จากการที่ Printer หาย
ทั้งๆที่ไม่ได้ทำการ Uninstall

ให้ตรวจสอบ Printer ที่หน้า Devices and Printers  หากพบว่า Printer หายทั้งๆที่ไม่ได้ Uninstall สามารถแก้ไขโดย

  • เบื้องต้นให้ทำการ Restart Windows จากนั้นตรวจดูว่า Printer แสดงแล้วหรือยัง ถ้ามี Icon Printer แสดงแล้ว จะสามารถใช้งานได้ตามปกติ
  • ถ้า Printer ยังไม่กลับมา  อาจเกิดจาก Service ของ Print Spooler ไม่ทำงาน  ให้ทำการตรวจสอบ

ตรวจสอบการทำงานของ Print Spooler

1. ไปที่ Start Menu  พิมพ์ run ในช่องค้นหา แล้ว Enter เรียกโปรแกรม Run ขึ้นมา

2. พิมพ์ services.msc  ลงในช่อง Open:  แล้วกด OK


3. จะได้หน้าต่าง Services  ไปที่ Print Spooler แล้ว double click


4. ที่หน้าต่าง Print Spooler Properties  ให้ตรวจสอบที่ Service status  ถ้าสถานะเป็น Stopped ให้กดปุ่ม Start  เพื่อเปิดการทำงาน

5. ตรวจสอบที่ Service status  ถ้าสถานะเป็น Started หมายความว่า Printer สามารถใช้งานได้เป็นปกติ  กดปุ่ม OK เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการตรวจเช็ค


หมายเหตุ   บางที virus อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ Print Spooler หยุดการทำงาน ให้ผู้ใช้ทำการ Scan virus หากพบให้กำจัดทิ้ง 


  


Copyright (C) MIWCOM COMPANY LIMITED All Rights Reserved.