ทดสอบการเชื่อมต่อโดยใช้คำสั่ง ping

Ping คือคำสั่งสำหรับการทดสอบระบบเน็ตเวิร์ค สามารถทดสอบได้ทั้งใน ระบบเครือข่ายในองค์กร หรืออินเตอร์เน็ต ทำให้เราทราบว่าเราสามารถเข้าถึง คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ ได้หรือไม่ หรือเว็บไซต์นั้นเปิดอยู่หรือไม่  เราสามารถใช้ คำสั่ง Ping ผ่านทาง DOS command ได้

 

วิธีใช้คำสั่ง Ping

1. ไปที่ Start Menu  พิมพ์ run ในช่องค้นหา แล้ว Enter เรียกโปรแกรม Run ขึ้นมา

2. พิมพ์ cmd  ลงในช่อง Open:  แล้วกด OK

3. จะได้หน้าต่างสีดำ

4. จะทำการทดสอบการเชื่อมต่อ เช่น ทดสอบการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ให้พิมพ์คำว่า ping เว้นวรรคแล้วตามด้วยชื่อเว็บไซต์
ที่จะทำการทดสอบ เช่น จะทดสอบการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ google.com  ให้พิมพ์  ping google.com แล้วกด Enter

5. ผลลัพธ์ที่ได้จากคำสั่ง  Ping

  • ผลลัพธ์ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า "Reply  from" หมายความว่า คุณสามารถติดต่อกับเป้าหมายปลายทางได้


  • ผลลัพธ์ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า "Request  timed  out" หมายความว่า คุณไม่สามารถติดต่อกับเป้าหมายปลายทาง  อาจจะมีปัญหาทางฝั่งปลายทางหรือทางฝั่งคุณเอง  ซึ่งปัญหาอาจจะเกิดจากอุปกรณ์หรือเกิดความหนาแน่นของ การสื่อสารในระบบเครือข่ายเพราะมีคนใช้งานมาก


 Copyright (C) MIWCOM COMPANY LIMITED All Rights Reserved.