วิธีเข้า Safe Mode ของ Outlook

เมื่อ Outlook ของคุณเกิดปัญหาไม่สามารถเข้าสู่โปรแกรมได้ คุณอาจแก้ไขโดยการเข้าสู่ safe Mode ของ Outlook เพื่อเข้าไปใช้งานก่อนชั่วคราว จนไปถึงการแก้ไขหรือหาสาเหตุของอาการที่เกิดขึ้น


ขั้นตอนการเข้าสู่ Safe Mode

1. ไปที่ Start Menu พิมพ์ outlook.exe /safe ในช่อง Search แล้ว Enter

 

2. จะเปิดโปรแกรม MS Outlook ใน Safe Mode สังเกตได้จากแถบด้านบนโปรแกรมหลังชื่อโปรแกรม Outlook จะมี (Safe Mode) แสดงอยู่


  

Copyright (C) MIWCOM COMPANY LIMITED All Rights Reserved.