Microsoft Office Repair

Microsoft Office Repair ใช้ซ่อมแซม Microsoft Office เมื่อเกิดปัญหาและความผิดปกติต่างๆขึ้น เช่น เปิดโปรแกรมไม่ติด โปรแกรมค้าง เกิด error เป็นต้น มีขั้นตอน ดังนี้

1. ไปที่ Start > Control Panel > Programs > Programs and Features

2. เลือกโปรแกรม Microsoft Office จากนั้นกดปุ่ม Change

3. เลือก repair เพื่อทำการซ่อมแซมไฟล์ที่เสียหาย จากนั้นกดปุ่ม Continue

4. โปรแกรมจะทำการซ่อมแซมตัวเอง

5. เมื่อเสร็จสิ้นจะแสดงหน้าต่าง ดังนี้ จากนั้นกดปุ่ม close

6. โปรแกรมจะถามเพื่อ reboot เครื่องใหม่ ถ้าต้องการ reboot ทันที กด Yes ถ้ายังไม่ต้องการ กด No หลังจาก Reboot เสร็จโปรแกรมที่เสียหายหรือผิดปกติจะถูกซ่อมแซม


 Copyright (C) MIWCOM COMPANY LIMITED All Rights Reserved.