การตั้งค่าความปลอดภัยในการใช้งานอินเตอร์เน็ต

Tab Security ของ Internet Explorer จะถูกใช้ในการตั้งค่าและเปลี่ยนตัวเลือกความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณ จากเนื้อหาออนไลน์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณได้


ขั้นตอนการตั้งค่าความปลอดภัย

  • ไปที่เมนู Tools เลือก Internet Options

  • ไปที่ tab Security เลือกที่รูปเพื่อเลือกส่วนที่จะทำการตั้งค่า ดังนี้

1. Internet ระดับความปลอดภัยที่ตั้งค่าไว้ให้กับโซนอินเทอร์เน็ตจะใช้กับเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ระดับความปลอดภัยสำหรับโซนนี้ถูกตั้งค่ามาตรฐานที่ Medium-high (แต่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นระดับใดก็ได้) เว็บไซต์ที่การตั้งค่าความปลอดภัยนี้ไม่ถูกใช้ด้วยคือ เว็บไซต์ที่อยู่ในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ หรือไซต์ที่คุณใส่เป็นการเฉพาะเจาะจงเข้าไปในโซนของไซต์ที่เชื่อถือได้ หรือไซต์ที่ถูกจำกัด

2. Local intranet ระดับความปลอดภัยที่ตั้งค่าไว้ให้กับโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่จะใช้กับเว็บไซต์และเนื้อหาที่ถูกเก็บบนเครือข่ายขององค์กรหรือธุรกิจ ระดับความปลอดภัยสำหรับโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ถูกตั้งค่ามาตราฐานที่ Medium-low (แต่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นระดับใดก็ได้)

3. Trusted sites ระดับความปลอดภัยที่ตั้งค่าไว้ให้กับไซต์ที่เชื่อถือได้จะใช้กับไซต์ที่คุณได้ทำการระบุไว้โดยเฉพาะ ว่าเป็นไซต์ที่คุณไว้ใจว่าจะไม่ทำให้คอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของคุณเสียหาย ระดับความปลอดภัยสำหรับไซต์ที่เชื่อถือได้ถูกตั้งค่ามาตรฐานให้เป็นปานกลาง (คุณสามารถเลือกเปลี่ยนระดับได้)

  • คุณสามารถกำหนดเว็บไซต์ที่คุณเชื่อว่าปลอดภัยเพิ่มเติม ได้โดยกดปุ่ม Sites จะแสดงหน้าต่าง ดังภาพด้านล่าง ให้ใส่ชื่อเว็บไซตืที่คุณต้องการเพิ่มในช่อง Add this website to the zone: จากนั้นกดปุ่ม Add เพื่อเพิ่มเว็บไซต์

  • เว็บไซต์ที่ถูกเพิ่มจะแสดงอยู่ภายในช่อง Websites: ถ้าต้องการลบเว็บไซต์ออก ให้เลือกเว็บไซต์ที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม Remove เมื่อเสร็จสิ้นการทำงานทั้งหมดแล้ว กดปุ่ม close

4. Restricted sites ระดับความปลอดภัยที่ตั้งค่าไว้ให้กับไซต์ที่ถูกจำกัดนี้จะใช้กับไซต์ที่อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของคุณเสียหาย การเพิ่มไซต์ลงในโซนที่ถูกจำกัดจะไม่เป็นการบล็อกไซต์เหล่านั้น แต่จะป้องกันไม่ให้ไซต์เหล่านั้นใช้สคริปต์หรือเนื้อหาแบบแอ็กทิฟใดๆ ระดับความปลอดภัยสำหรับไซต์ที่ถูกจำกัดถูกตั้งค่าให้เป็นระดับสูง และไม่สามารถเปลี่ยนได้

  • คุณสามารถเพิ่มเว็บไซต์ที่คุณคิดว่าไม่ปลอดภัย ได้โดยกดปุ่ม Sites จะแสดงหน้าต่าง ดังภาพด้านล่าง ให้ใส่ชื่อเว็บไซตืที่คุณต้องการเพิ่มในช่อง Add this website to the zone: จากนั้นกดปุ่ม Add เพื่อเพิ่มเว็บไซต์

  • เว็บไซต์ที่ถูกเพิ่มจะแสดงอยู่ภายในช่อง Websites: ถ้าต้องการลบเว็บไซต์ออก ให้เลือกเว็บไซต์ที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม Remove เมื่อเสร็จสิ้นการทำงานทั้งหมดแล้ว กดปุ่ม close

 

  


Copyright (C) MIWCOM COMPANY LIMITED All Rights Reserved.