การแก้ปัญหา connect internet ไม่ได้เบื้องต้น

ตรวจสอบทางด้าน Hardware


1. สาย LAN

  • ผู้ใช้ตรวจสอบการเชื่อมต่อทุกจุดของสาย LAN และสายไฟเช่น ระหว่างสาย LAN กับคอมพิวเตอร์ ของท่าน และสาย LAN กับ Router ถ้าสายหลุดหรือสายเสียบไม่แน่นให้ทำการเสียบสายใหม่ 
  • สาย LAN  ชำรุด ทดสอบโดยการเสียบสาย LAN  กับ Router  ลองดูว่า ไฟที่เครื่อง ของท่านบริเวณที่เสียบ Port LAN มีไฟกระพริบหรือไม่ ถ้าไม่มีไฟกระพริบอาจสาย LAN ของคุณอาจจะชำรุด  ให้เปลี่ยนสาย LAN เส้นใหม่

2. Router

  • ดูไฟจากช่องสัญญาณบนเครื่อง Router  ว่ามีแสงติดหรือไม่  ถ้าไม่มีให้เช็คการเชื่อมต่อสาย LAN  ถ้าสาย LAN ไม่มีปัญหา Router ของคุณอาจจะชำรุด
  • สังเกตไฟ LED บนเครื่อง Router ดูสีของไฟ ถ้าไฟสีเขียวกระพริบถี่บ้าง ช้าบ้างในขั้นต้นแสดงว่าการเชื่อมต่อของคุณปกติ เพราะแสดงให้เราเห็นว่ามีเครื่องมีการติดต่อกับ network แต่ถ้าไฟสีเขียวสว่างนิ่ง เป็นสีแดง หรือเป็นสีส้มกระพริบๆ แสดงว่าเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อ
  • Restart Router โดยถอดสาย LAN ทั้งหมดออกจากโมเด็มและ Router ให้สัญญาณไฟที่ Router ดับทั้งหมดก่อนสักครู่หนึ่ง แล้วค่อยต่อสาย LAN และสายไฟกลับ แล้วจึงเปิด Router ใหม่


  


Copyright (C) MIWCOM COMPANY LIMITED All Rights Reserved.