แสดงไฟล์หรือแฟ้มที่ถูกซ่อนไว้ (Hidden File/Folder)

ขั้นตอนการแสดงไฟล์หรือแฟ้มที่ถูกซ่อนไว้ (Hidden File/Folder)


  1. ไปที่ Start ในช่อง Search พิมพ์ cmd แล้ว Enter เพื่อเปิดหน้าต่าง cmd
  2. ตรวจสอบว่า Drive ที่อยู่ปัจจุบันว่าเป็น Drive ที่มีไฟล์ (File) หรือแฟ้ม (Folder) ที่เราต้องการสั่งในไฟล์หรือแฟ้มภายใน drive นั้นแสดงหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ให้เปลี่ยนเป็น Drive ที่คุณต้องการ โดยพิมพ์ชื่อ Drive ตามด้วย : เช่น a: เป็นต้น แล้วกด Enter Drive จะถูกเปลี่ยนเป็นไดร์ฟที่คุณต้องการ
  3. พิมพ์คำสั่ง attrib -s -h -r /S /D แล้วกด Enter เพื่อสั่งยกเลิกการซ่อนไฟล์และแฟ้มทั้งหมดภายใน Drive หรือ สั่งยกเลิกทีละไฟล์หรือแฟ้มโดยพิมพ์คำสั่ง attrib -s -h -r /S /D แล้วตามด้วยชื่อไฟล์หรือแฟ้ม ที่ต้องการสั่งยกเลิก จากนั้นกด Enter เพื่อส่งคำสั่ง ไฟล์และแฟ้มต่างๆที่ถูกซ่อนไว้จะแสดงขึ้น


  

 

Copyright (C) MIWCOM COMPANY LIMITED All Rights Reserved.