วิธีเช็คขนาด E-mail Folder ของคุณ

เมื่อคุณมีเมล์จำนวนมากใน Outlook ไฟล์ outlook.pst (สำหรับ Outlook 2007) หรือไฟล์ ชื่อเมล์ของคุณxxx@xxx.com.pst (สำหรับ Outlook 2010) ซึ่งเป็นไฟล์ที่บันทึกเมล์ทั้งหมดของคุณไว้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามปริมาณอีเมล์ที่เพิ่มขึ้นของคุณ  ถ้าอีเมล์ของคุณมีจำนวนมากไฟล์ .pst มีขนาดใหญ่เกินไปจะทำให้การทำงานของ Outlook ช้าลงทั้งการเปิดโปรแกรมหรือการรับ-ส่งอีเมล์ต่างๆ


วิธีเช็คขนาด E-mail Folder ของคุณ

1. ไปที่ File > Info > Cleanup Tools > Mailbox Cleanup...

2. จะแสดงหน้าต่าง Mailbox Cleanup ให้เลือก View Mailbox Size...

3. จะแสดงหน้าต่าง Folder Size ผู้ใช้สามารถตรวจสอบขนาดของอีเมล์ได้จากหน้าต่างนี้


 Copyright (C) MIWCOM COMPANY LIMITED All Rights Reserved.