ลบอีเมล์

ลบอีเมล์ อีเมล์ที่คุณไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน, อีเมล์โฆษณา หรืออีเมล์ที่มีไฟล์แนบขนาดใหญ่ เมื่ออ่านหรือโหลดไฟล์เสร็จแล้วควรลบทิ้ง เพื่อลดการจัดเก็บที่ไม่จำเป็นและลดการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลในปริมาณที่มากเกินไปจนทำให้ Outlook ทำงานช้า


ขั้นตอนการลบอีเมล์

1. เลือกอีเมล์ที่ต้องการลบทิ้งจากกล่อง inbox จากนั้นกดปุ่ม Delete ที่ menu ด้านบน หรือคลิกขวาที่อีเมล์ที่ต้องการลบ แล้วเลือก Delete

2. อีเมล์ที่คุณลบจะถูกย้ายไปอยู่ใน Deleted Items ถ้าต้องการลบอีเมล์อย่างถาวรให้เข้ามาลบที่จุดนี้ด้วย  โดยเลือกอีเมล์ที่จะลบแล้วกดปุ่ม Delete ที่ menu ด้านบน หรือคลิกขวาที่อีเมล์ที่ต้องการลบ แล้วเลือก Delete

3.กรณีที่มีอีเมล์อยู่ใน Delete Items เป็นจำนวนมาก สามารถสั่งลบอีเมล์ทั้งหมดในทีเดียวได้ โดยไปที่ File > Info > Cleanup Tools เลือก Empty Deleted Items Folder

จะมี pop-up ข้อความถามยืนยันว่าคุณต้องการลบ items ใน Deleted Items อย่างถาวรใช่หรือไม่ กด Yes ถ้ายืนยันที่จะลบ กด NO ถ้าไม่ต้องการลบ


ข้อควรระวัง เมื่อคุณลบอีเมล์ใน Deleted Item จะเป็นการลบอย่างถาวร คุณไม่สามารถจะเรียกอีเมล์กลับมาได้อีก

 

  

Copyright (C) MIWCOM COMPANY LIMITED All Rights Reserved.