การตั้งค่าและลบ Cookies ผ่านทาง Internet Explorer

Cookies มีชื่อเต็มว่า  Persistent Client State Hyper Text Transfer Protocol Cookies   คือ  Text File (*.text) ขนาดเล็กๆ ที่ web server สร้างขึ้น แล้วส่งผ่านเว็บบราวเซอร์มาเก็บไว้ที่ Hard disk ของผู้เข้าชมเว็บนั้นๆ  โดย cookies จะเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น  username  password ข้อมูลที่เรากรอกลงทะเบียนต่างๆ  เป็นต้น คุกกี้จะช่วยให้  Server จดจำข้อมูล  ไว้ใช้ครั้งต่อไปเมื่อเรากลับไปยังเว็บเพจนั้นอีก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

ข้อดีของ Cookies

  • ช่วยให้ไม่เสียเวลา ในกรณีที่เราบันทึกข้อมูลลงบนเว็บไซต์  จะช่วยให้ Server จดจำข้อมูลไว้ใช้ในครั้งต่อไปที่เราเข้าสู่เว็บไซต์เดิมอีก
  • ใช้ในการเก็บสถิติการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ต่างๆ ทำให้สามารถประเมินความสนใจของผู้เข้าชมได้
  • ภาคธุรกิจนิยมใช้ประโยชน์โดยนำมาเก็บข้อมูลจำนวนครั้งที่เข้าดูหน้าเพจขายของต่างๆ เพื่อทราบความสนใจของลูกค้า และนำเสนอสินค้าที่ตรงกับความสนใจของลูกค้า

ข้อเสียของ Cookies

  • การที่ Cookies ถูกเก็บไว้ที่ Hard disk เมื่อมีไฟล์จำนวนมากขึ้น ก็จะใช้พื้นที่ Hard disk มากขึ้น  เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานช้าลงได้ 
  • Cookies ที่เก็บไว้สามารถใช้ในการติดตามการใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้  ถ้ามีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีนำมาใช้ในทางที่ไม่ดี เราก็จะถูกบุกรุกสิทธิส่วนบุคคลได้
  • ผู้ใช้คนอื่นสามารถเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ที่ต้องยืนยันตัวผู้ใช้ได้จากการที่ Cookies บันทึก  username และ password ของคุณไว้ และอาจสร้างความเสียหายทั้งทางทรัพย์สินและชื่อเสียงแก่คุณ  เช่น ในการเข้าสู่เว็บไซต์ของธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินบนอินเตอร์เน็ต,  การใช้ username ของคุณโพสข้อความต่างๆที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

การตั้งค่าการเก็บ Cookie

1. ไปที่เมนู Tools เลือก Internet Options

2. ไปที่ tab Privacy สามารถเลือกระดับการรับ Cookies มาเก็บไว้ในเครื่องได้ โดยใช้แถบเลื่อนด้านข้างเพื่อปรับการตั้งค่า ตั้งแต่ยอมรับ Cookies ทั้งหมด จนไปถึงไม่รับ Cookies เลย

3. หรือสามารถเลือกปรับค่าได้ตามต้องการโดยเลือกที่ปุ่ม Advanced เลือก Override automatic cookie handing แล้วเลือกตั้งค่าตามที่คุณต้องการ กดปุ่ม OK เพื่อตั้งค่า


ขั้นตอนการลบ File หรือ Cookies ผ่านทาง Internet Explorer

1. ไปที่เมนู Tools เลือก Internet Options

2. ที่ tab General กดปุ่ม Delete...

3. จะแสดงหน้าต่าง Delete Browsing History เลือกข้อมูลที่ต้องการลบ (เพื่อความปลอดภัยสูงสุด กรณีที่คุณใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ แนะนำให้เลือกลบทุกหัวข้อ) หลังจากเลือกสิ่งที่จะลบเสร็จ กดปุ่ม Delete เพื่อทำการลบ

4. ระบบจะแสดงข้อความ "Internet Explorer has finished deleting the selected browsing history." เป็นการยืนยันว่าไฟล์ต่างๆ และ Cookies ที่บันทึกไว้ ถูกลบเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม OK เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอน
  

Copyright (C) MIWCOM COMPANY LIMITED All Rights Reserved.