ตรวจสอบการตั้งค่า E-mail

1. ไปที่ File> Info> Account Settings  เลือก Account Settings…


2. เข้าสู่หน้า Account Settings  จากนั้นให้  double click ที่ E-mail ของคุณ


3. เข้าสู่หน้า change Account  กดปุ่ม Test Account Settings…

4. เข้าสู่หน้า Test Account Settings

4.1 กรณีไม่มีปัญหา สถานะในช่อง status แสดงคำว่า Completed กดปุ่ม Close


4.2 กรณีมีปัญหาเกิดขึ้น  Status แสดงคำว่า  Failed  ให้ตรวจเช็คข้อมูลตอนสร้าง E-mail ว่าถูกต้องหรือไม่ หรือ ตรวจการเชื่อมต่อ internet เป็นต้น


  


Copyright (C) MIWCOM COMPANY LIMITED All Rights Reserved.