Adobe Reader Maintenance

Adobe Reader Maintenance ใช้ซ่อมแซมโปรแกรม Adobe Reader เมื่อเกิดปัญหาและความผิดปกติต่างๆขึ้น เช่น เปิดโปรแกรมไม่ติด โปรแกรมค้าง เกิด error เป็นต้น มีขั้นตอน ดังนี้

1. ไปที่ Start > Control Panel > Programs > Programs and Features

2. เลือกโปรแกรม Adobe Reader จากนั้นกดปุ่ม Change

3. เลือก repair installation errors in the program... เพื่อทำการซ่อมแซมไฟล์ที่เสียหาย จากนั้นกดปุ่ม Next >

4. โปรแกรมจะทำการซ่อมแซมตัวเอง ให้รอจนกว่า Adobe Reader จะทำการ Repair เสร็จสิ้น

5. เมื่อเสร็จสิ้นจะแสดงหน้าต่าง ดังนี้ จากนั้นกดปุ่ม Finish เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการ Repair โปรแกรม


 Copyright (C) MIWCOM COMPANY LIMITED All Rights Reserved.