การติดตั้ง Local Printer ใน Microsoft Windows 7

1. ไปที่ Start > Devices and Printers2. เลือก Add a printer3. เลือก Add a local printer

4. กด Next5. เลือกยี่ห้อ และรุ่นของเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ add  จากนั้นกด Next

6. ตั้งชื่อ Printer ของคุณ  จากนั้นกด Next


7. เลือกตั้งค่าการ Share Printer  ให้เลือก Do not share this printer จากนั้นเลือก Next

8. จะแสดงหน้าต่างแสดงว่าการ add printer เสร็จสิ้นแล้ว  check ที่ Set as the default printer  ถ้าต้องการให้เป็น Printer หลัก และสามารถ test printer ได้โดยกดปุ่ม Print a test page  จากนั้นกด Finish เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง


9. เมื่อกลับมาที่หน้า Devices and Printers คุณจะเห็น Printer ที่คุณได้ทำการติดตั้งไว้


 


 

 

 

Copyright (C) MIWCOM COMPANY LIMITED All Rights Reserved.