เพิ่ม Keyboard ภาษาต่างๆ สำหรับ MS Windows 7

1. ไปที่ Start > Control Panel > Clock, Language and Region

2. เลือก Region and Language

3. ไปที่ tab Keyboards and Languages กดปุ่ม Change keyboards…

4. จะได้หน้าต่าง Text Services and Input Languages ที่ tab General กดปุ่ม Add…

5. ที่หน้าต่าง Add Input Language ให้เลือก Keyboard ในภาษาที่เราต้องการเพิ่มตามต้องการ  จากนั้นกดปุ่ม OK

6. keyboard ที่คุณเลือกจะปรากฏขึ้น ในส่วน Installed services ตอนนี้คุณสามารถใช้งาน keyboard ที่เพิ่มขึ้นมาได้แล้วค่ะ


หมายเหตุ ถ้าต้องการลบ Keyboard ที่เพิ่มขึ้นมาทิ้ง ให้เลือก Keyboard ที่ต้องการจะลบทิ้งแล้วกดปุ่ม Remove ด้านข้าง Keyboard ที่คุณเลือกจะถูกลบไป

 

  

 

 

Copyright (C) MIWCOM COMPANY LIMITED All Rights Reserved.